Stomp::getSessionId

stomp_get_session_id

(PECL stomp >= 0.1.0)

Stomp::getSessionId -- stomp_get_session_idGets the current stomp session ID

Opis

Styl obiektowy (method):

public Stomp::getSessionId ( void ) : string

Styl proceduralny:

stomp_get_session_id ( resource $link ) : string

Gets the current stomp session ID.

Parametry

link

Tylko styl proceduralny: identyfikator połączenia stomp zwracany przez stomp_connect().

Zwracane wartości

string session id on success lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php

/* connection */
try {
    
$stomp = new Stomp('tcp://localhost:61613');
} catch(
StompException $e) {
    die(
'Connection failed: ' $e->getMessage());
}

var_dump($stomp->getSessionId());

/* close connection */
unset($stomp);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(35) "ID:php.net-52873-1257291895530-4:14"

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php

/* connection */
$link stomp_connect('ssl://localhost:61612');

/* check connection */
if (!$link) {
    die(
'Connection failed: ' stomp_connect_error());
}

var_dump(stomp_get_session_id($link));

/* close connection */
stomp_close($link);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(35) "ID:php.net-52873-1257291895530-4:14"

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top