Stomp::begin

stomp_begin

(PECL stomp >= 0.1.0)

Stomp::begin -- stomp_beginStarts a transaction

Opis

Styl obiektowy (method):

public Stomp::begin ( string $transaction_id [, array $headers ] ) : bool

Styl proceduralny:

stomp_begin ( resource $link , string $transaction_id [, array $headers ] ) : bool

Starts a transaction.

Parametry

link

Tylko styl proceduralny: identyfikator połączenia stomp zwracany przez stomp_connect().

transaction_id

The transaction id.

headers

Tablica wielowymiarowa zawierająca dodatkowe nagłówki (na przykład: receipt).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Wskazówka

Stomp jest z natury asynchroniczny. Komunikacja synchroniczna może być uzyskana przez dodanie nagłówka receipt (otrzymanie). Spowoduje to, że metody nie będą niczego zwracać, dopóki serwer nie potwierdzi otrzymania wiadomości lub dopóki nie zostanie osiągnięty limit czasowy odczytu.

Przykłady

See stomp_commit() or stomp_abort().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top