Stomp::__construct

stomp_connect

(PECL stomp >= 0.1.0)

Stomp::__construct -- stomp_connectOpens a connection

Opis

Styl obiektowy (constructor):

public Stomp::__construct ([ string $broker = ini_get("stomp.default_broker_uri") [, string $username [, string $password [, array $headers ]]]] )

Styl proceduralny:

stomp_connect ([ string $broker = ini_get("stomp.default_broker_uri") [, string $username [, string $password [, array $headers ]]]] ) : resource

Opens a connection to a stomp compliant Message Broker.

Parametry

broker

The broker URI

username

The username.

password

The password.

headers

Tablica wielowymiarowa zawierająca dodatkowe nagłówki (na przykład: receipt).

Zwracane wartości

Informacja:

Można określić nagłówek transakcji, wskazując, że potwierdzenie odbioru powinno być częścią nazwanej transakcji.

Rejestr zmian

Wersja Opis
1.0.1 The headers parameter was added

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php

/* connection */
try {
    
$stomp = new Stomp('tcp://localhost:61613');
} catch(
StompException $e) {
    die(
'Connection failed: ' $e->getMessage());
}

/* close connection */
unset($stomp);

?>

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php

/* connection */
$link stomp_connect('ssl://localhost:61612');

/* check connection */
if (!$link) {
    die(
'Connection failed: ' stomp_connect_error());
}

/* close connection */
stomp_close($link);

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top