Stomp::getReadTimeout

stomp_get_read_timeout

(PECL stomp >= 0.3.0)

Stomp::getReadTimeout -- stomp_get_read_timeoutGets read timeout

Opis

Styl obiektowy (method):

public Stomp::getReadTimeout ( void ) : array

Styl proceduralny:

stomp_get_read_timeout ( resource $link ) : array

Gets read timeout

Parametry

link

Tylko styl proceduralny: identyfikator połączenia stomp zwracany przez stomp_connect().

Zwracane wartości

Returns an array with 2 elements: sec and usec.

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php

/* connection */
try {
    
$stomp = new Stomp('tcp://localhost:61613');
} catch(
StompException $e) {
    die(
'Connection failed: ' $e->getMessage());
}

var_dump($stomp->getReadTimeout());

/* close connection */
unset($stomp);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(2) {
  ["sec"]=>
  int(2)
  ["usec"]=>
  int(0)
}

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php

/* connection */
$link stomp_connect('ssl://localhost:61612');

/* check connection */
if (!$link) {
    die(
'Connection failed: ' stomp_connect_error());
}

var_dump(stomp_get_read_timeout($link));

/* close connection */
stomp_close($link);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(2) {
  ["sec"]=>
  int(2)
  ["usec"]=>
  int(0)
}

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top