Stomp::error

stomp_error

(PECL stomp >= 0.1.0)

Stomp::error -- stomp_errorGets the last stomp error

Opis

Styl obiektowy (method):

public Stomp::error ( void ) : string

Styl proceduralny:

stomp_error ( resource $link ) : string

Gets the last stomp error.

Parametry

link

Tylko styl proceduralny: identyfikator połączenia stomp zwracany przez stomp_connect().

Zwracane wartości

Returns an error string or FALSE if no error occurred.

Przykłady

Przykład #1 Styl obiektowy

<?php

/* connection */
try {
    
$stomp = new Stomp('tcp://localhost:61613');
} catch(
StompException $e) {
    die(
'Connection failed: ' $e->getMessage());
}

var_dump($stomp->error());

if (!
$stomp->abort('unknown-transaction', array('receipt' => 'foo'))) {
    
var_dump($stomp->error());
}

/* close connection */
unset($stomp);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

bool(false)
string(43) "Invalid transaction id: unknown-transaction"

Przykład #2 Styl proceduralny

<?php

/* connection */
$link stomp_connect('ssl://localhost:61612');

/* check connection */
if (!$link) {
    die(
'Connection failed: ' stomp_connect_error());
}

var_dump(stomp_error($link));

if (!
stomp_abort($link'unknown-transaction', array('receipt' => 'foo'))) {
    
var_dump(stomp_error($link));
}

/* close connection */
stomp_close($link);

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

bool(false)
string(43) "Invalid transaction id: unknown-transaction"

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top