Stomp::unsubscribe

stomp_unsubscribe

(PECL stomp >= 0.1.0)

Stomp::unsubscribe -- stomp_unsubscribeRemoves an existing subscription

Opis

Styl obiektowy (method):

public Stomp::unsubscribe ( string $destination [, array $headers ] ) : bool

Styl proceduralny:

stomp_unsubscribe ( resource $link , string $destination [, array $headers ] ) : bool

Removes an existing subscription.

Parametry

link

Tylko styl proceduralny: identyfikator połączenia stomp zwracany przez stomp_connect().

destination

Subscription to remove.

headers

Tablica wielowymiarowa zawierająca dodatkowe nagłówki (na przykład: receipt).

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Wskazówka

Stomp jest z natury asynchroniczny. Komunikacja synchroniczna może być uzyskana przez dodanie nagłówka receipt (otrzymanie). Spowoduje to, że metody nie będą niczego zwracać, dopóki serwer nie potwierdzi otrzymania wiadomości lub dopóki nie zostanie osiągnięty limit czasowy odczytu.

Przykłady

See stomp_ack().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top