mysqli::savepoint

mysqli_savepoint

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

mysqli::savepoint -- mysqli_savepointSet a named transaction savepoint

Opis

Styl obiektowy (method):

public mysqli::savepoint ( string $name ) : bool

Styl proceduralny:

mysqli_savepoint ( mysqli $link , string $name ) : bool

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

połączenie

Tylko styl proceduralny: Identyfikator połączenia zwrócony przez mysqli_connect() lub mysqli_init()

name

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top