mysqli::real_query

mysqli_real_query

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::real_query -- mysqli_real_queryExecute an SQL query

Opis

Styl obiektowy

mysqli::real_query ( string $query ) : bool

Styl proceduralny

mysqli_real_query ( mysqli $link , string $query ) : bool

Executes a single query against the database whose result can then be retrieved or stored using the mysqli_store_result() or mysqli_use_result() functions.

In order to determine if a given query should return a result set or not, see mysqli_field_count().

Parametry

połączenie

Tylko styl proceduralny: Identyfikator połączenia zwrócony przez mysqli_connect() lub mysqli_init()

query

The query, as a string.

Data inside the query should be properly escaped.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top