mysqli::$host_info

mysqli_get_host_info

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::$host_info -- mysqli_get_host_infoReturns a string representing the type of connection used

Opis

Styl obiektowy

Styl proceduralny

mysqli_get_host_info ( mysqli $link ) : string

Returns a string describing the connection represented by the link parameter (including the server host name).

Parametry

połączenie

Tylko styl proceduralny: Identyfikator połączenia zwrócony przez mysqli_connect() lub mysqli_init()

Zwracane wartości

A character string representing the server hostname and the connection type.

Przykłady

Przykład #1 $mysqli->host_info example

Styl obiektowy

<?php
$mysqli 
= new mysqli("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* print host information */
printf("Host info: %s\n"$mysqli->host_info);

/* close connection */
$mysqli->close();
?>

Styl proceduralny

<?php
$link 
mysqli_connect("localhost""my_user""my_password""world");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* print host information */
printf("Host info: %s\n"mysqli_get_host_info($link));

/* close connection */
mysqli_close($link);
?>

Powyższe przykłady wyświetlą:

Host info: Localhost via UNIX socket

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top