mysqli::$protocol_version

mysqli_get_proto_info

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::$protocol_version -- mysqli_get_proto_infoReturns the version of the MySQL protocol used

Opis

Styl obiektowy

Styl proceduralny

mysqli_get_proto_info ( mysqli $link ) : int

Returns an integer representing the MySQL protocol version used by the connection represented by the link parameter.

Parametry

połączenie

Tylko styl proceduralny: Identyfikator połączenia zwrócony przez mysqli_connect() lub mysqli_init()

Zwracane wartości

Returns an integer representing the protocol version.

Przykłady

Przykład #1 $mysqli->protocol_version example

Styl obiektowy

<?php
$mysqli 
= new mysqli("localhost""my_user""my_password");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* print protocol version */
printf("Protocol version: %d\n"$mysqli->protocol_version);

/* close connection */
$mysqli->close();
?>

Styl proceduralny

<?php
$link 
mysqli_connect("localhost""my_user""my_password");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    
printf("Connect failed: %s\n"mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* print protocol version */
printf("Protocol version: %d\n"mysqli_get_proto_info($link));

/* close connection */
mysqli_close($link);
?>

Powyższe przykłady wyświetlą:

Protocol version: 10

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top