mysqli::dump_debug_info

mysqli_dump_debug_info

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::dump_debug_info -- mysqli_dump_debug_infoDump debugging information into the log

Opis

Styl obiektowy

mysqli::dump_debug_info ( void ) : bool

Styl proceduralny

mysqli_dump_debug_info ( mysqli $link ) : bool

This function is designed to be executed by an user with the SUPER privilege and is used to dump debugging information into the log for the MySQL Server relating to the connection.

Parametry

połączenie

Tylko styl proceduralny: Identyfikator połączenia zwrócony przez mysqli_connect() lub mysqli_init()

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top