mysqli::set_local_infile_default

mysqli_set_local_infile_default

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::set_local_infile_default -- mysqli_set_local_infile_defaultUnsets user defined handler for load local infile command

Opis

mysqli_set_local_infile_default ( mysqli $link ) : void

Deactivates a LOAD DATA INFILE LOCAL handler previously set with mysqli_set_local_infile_handler().

Parametry

połączenie

Tylko styl proceduralny: Identyfikator połączenia zwrócony przez mysqli_connect() lub mysqli_init()

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

See mysqli_set_local_infile_handler() examples

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top