mysqli::send_query

mysqli_send_query

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::send_query -- mysqli_send_querySend the query and return

Opis

Styl obiektowy

mysqli::send_query ( string $query ) : bool

Styl proceduralny

mysqli_send_query ( mysqli $link , string $query ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA i zostanie USUNIĘTA od PHP 5.3.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top