HaruPage::createDestination

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::createDestinationCreate new HaruDestination instance

Opis

HaruPage::createDestination ( void ) : object

Create a new HaruDestination instance.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns a new HaruDestination instance.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top