HaruPage::getStrokingColorSpace

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getStrokingColorSpaceGet the current stroking color space

Opis

HaruPage::getStrokingColorSpace ( void ) : int

Get the current stroking color space.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the current stroking color space. The list of return values is the same as for HaruPage::getFillingColorSpace()

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top