HaruPage::getCMYKStroke

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getCMYKStrokeGet the current stroking color

Opis

HaruPage::getCMYKStroke ( void ) : array

Get the current stroking color.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the current stroking color as an array with 4 elements ("c", "m", "y" and "k").

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top