HaruPage::moveToNextLine

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::moveToNextLineMove text position to the start of the next line

Opis

HaruPage::moveToNextLine ( void ) : bool

Moves text position to the start of the next line.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE on success.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top