HaruPage::getCurrentFontSize

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getCurrentFontSizeGet the current font size

Opis

HaruPage::getCurrentFontSize ( void ) : float

Get the current font size.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the current font size.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top