HaruPage::eofill

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::eofillFill current path using even-odd rule

Opis

HaruPage::eofill ( void ) : bool

Fills current path using even-odd rule.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE on success.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top