HaruPage::getRGBStroke

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getRGBStrokeGet the current stroking color

Opis

HaruPage::getRGBStroke ( void ) : array

Get the current stroking color.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the current stroking color.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top