HaruPage::getFlatness

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getFlatnessGet the flatness of the page

Opis

HaruPage::getFlatness ( void ) : float

Get the flatness of the page.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the flatness of the page.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top