SplObjectStorage::offsetUnset

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplObjectStorage::offsetUnsetRemoves an object from the storage

Opis

public SplObjectStorage::offsetUnset ( object $object ) : void

Removes an object from the storage.

Informacja:

SplObjectStorage::offsetUnset() is an alias of SplObjectStorage::detach().

Parametry

object

The object to remove.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 SplObjectStorage::offsetUnset() example

<?php
$o 
= new StdClass;
$s = new SplObjectStorage();
$s->attach($o);
var_dump(count($s));
$s->offsetUnset($o); // Similar to unset($s[$o])
var_dump(count($s));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(1)
int(0)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top