SplObjectStorage::rewind

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplObjectStorage::rewindRewind the iterator to the first storage element

Opis

public SplObjectStorage::rewind ( void ) : void

Rewind the iterator to the first storage element.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 SplObjectStorage::rewind() example

<?php
$s 
= new SplObjectStorage();

$o1 = new StdClass;
$o2 = new StdClass;

$s->attach($o1"d1");
$s->attach($o2"d2");

$s->rewind();
while(
$s->valid()) {
    
$index  $s->key();
    
$object $s->current(); // similar to current($s)
    
$data   $s->getInfo();

    
var_dump($object);
    
var_dump($data);
    
$s->next();
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(1)
int(0)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top