SplObjectStorage::setInfo

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplObjectStorage::setInfoSets the data associated with the current iterator entry

Opis

public SplObjectStorage::setInfo ( mixed $data ) : void

Associates data, or info, with the object currently pointed to by the iterator.

Parametry

data

The data to associate with the current iterator entry.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 SplObjectStorage::setInfo() example

<?php
$s 
= new SplObjectStorage();

$o1 = new StdClass;
$o2 = new StdClass;

$s->attach($o1"d1");
$s->attach($o2"d2");

$s->rewind();
while(
$s->valid()) {
    
$s->setInfo("new");
    
$s->next();
}
var_dump($s[$o1]);
var_dump($s[$o2]);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(3) "new"
string(3) "new"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top