SplObjectStorage::count

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplObjectStorage::countReturns the number of objects in the storage

Opis

public SplObjectStorage::count ( void ) : int

Counts the number of objects in the storage.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The number of objects in the storage.

Przykłady

Przykład #1 SplObjectStorage::count() example

<?php
$s 
= new SplObjectStorage();
$o1 = new StdClass;
$o2 = new StdClass;

$s->attach($o1);
$s->attach($o2);
$s->attach($o1);
var_dump($s->count());
var_dump(count($s));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(2)
int(2)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top