SplObjectStorage::valid

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplObjectStorage::validReturns if the current iterator entry is valid

Opis

public SplObjectStorage::valid ( void ) : bool

Returns if the current iterator entry is valid.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE if the iterator entry is valid, FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 SplObjectStorage::valid() example

<?php
$s 
= new SplObjectStorage();

$o1 = new StdClass;
$o2 = new StdClass;

$s->attach($o1"d1");
$s->attach($o2"d2");

$s->rewind();
while(
$s->valid()) {
    echo 
$s->key()."\n";
    
$s->next();
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

0
1

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top