SplObjectStorage::removeAll

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplObjectStorage::removeAllRemoves objects contained in another storage from the current storage

Opis

public SplObjectStorage::removeAll ( SplObjectStorage $storage ) : void

Removes objects contained in another storage from the current storage.

Parametry

storage

The storage containing the elements to remove.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 SplObjectStorage::removeAll() example

<?php
$o1 
= new StdClass;
$o2 = new StdClass;
$a = new SplObjectStorage();
$a[$o1] = "foo";

$b = new SplObjectStorage();
$b[$o1] = "bar";
$b[$o2] = "gee";

var_dump(count($b));
$b->removeAll($a);
var_dump(count($b));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(2)
int(1)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
rafal dot wrzeszcz at wrzasq dot pl
7 years ago
You can call:

$storage->removeAll($storage);

To remove all elements.
To Top