SplObjectStorage::key

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplObjectStorage::keyReturns the index at which the iterator currently is

Opis

public SplObjectStorage::key ( void ) : int

Returns the index at which the iterator currently is.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The index corresponding to the position of the iterator.

Przykłady

Przykład #1 SplObjectStorage::key() example

<?php
$s 
= new SplObjectStorage();

$o1 = new StdClass;
$o2 = new StdClass;

$s->attach($o1"d1");
$s->attach($o2"d2");

$s->rewind();
while(
$s->valid()) {
    
$index  $s->key();
    
$object $s->current(); // similar to current($s)

    
var_dump($index);
    
var_dump($object);
    
$s->next();
}
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(0)
object(stdClass)#2 (0) {
}
int(1)
object(stdClass)#3 (0) {
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top