IntlChar::isULowercase

(PHP 7)

IntlChar::isULowercaseCheck if code point has the Lowercase Unicode property

Opis

public static IntlChar::isULowercase ( mixed $codepoint ) : bool

Check if a code point has the Lowercase Unicode property.

This is the same as IntlChar::hasBinaryProperty($codepoint, IntlChar::PROPERTY_LOWERCASE)

Informacja:

This is different than IntlChar::islower() and will return TRUE for more characters.

Parametry

codepoint

Wartość typu integer dla punktu kodowego (np. 0x2603 dla U+2603 SNOWMAN) lub znak zakodowany jako string UTF-8 (np. "\u{2603}")

Zwracane wartości

Returns TRUE if codepoint has the Lowercase Unicode property, FALSE if not.

Przykłady

Przykład #1 Testowanie różnych punktów kodowych

<?php
var_dump
(IntlChar::isULowercase("A"));
var_dump(IntlChar::isULowercase("a"));
var_dump(IntlChar::isULowercase("Φ"));
var_dump(IntlChar::isULowercase("φ"));
var_dump(IntlChar::isULowercase("1"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
bool(true)
bool(false)
bool(true)
bool(false)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top