IntlChar::isISOControl

(PHP 7)

IntlChar::isISOControlCheck if code point is an ISO control code

Opis

public static IntlChar::isISOControl ( mixed $codepoint ) : bool

Determines whether the specified code point is an ISO control code.

TRUE for U+0000..U+001f and U+007f..U+009f (general category "Cc").

Parametry

codepoint

Wartość typu integer dla punktu kodowego (np. 0x2603 dla U+2603 SNOWMAN) lub znak zakodowany jako string UTF-8 (np. "\u{2603}")

Zwracane wartości

Returns TRUE if codepoint is an ISO control code, FALSE if not.

Przykłady

Przykład #1 Testowanie różnych punktów kodowych

<?php
var_dump
(IntlChar::isISOControl(" "));
var_dump(IntlChar::isISOControl("\n"));
var_dump(IntlChar::isISOControl("\u{200e}"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(false)
bool(true)
bool(false)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top