IntlChar::toupper

(PHP 7)

IntlChar::toupperMake Unicode character uppercase

Opis

public static IntlChar::toupper ( mixed $codepoint ) : mixed

The given character is mapped to its uppercase equivalent. If the character has no uppercase equivalent, the character itself is returned.

Parametry

codepoint

Wartość typu integer dla punktu kodowego (np. 0x2603 dla U+2603 SNOWMAN) lub znak zakodowany jako string UTF-8 (np. "\u{2603}")

Zwracane wartości

Returns the Simple_Uppercase_Mapping of the code point, if any; otherwise the code point itself.

Zwróconym typem będzie integer, chyba że codepoint przekazano jako łańcuch znaków UTF-8 - w tym wypadku zwrócony zostanie string.

Przykłady

Przykład #1 Testowanie różnych punktów kodowych

<?php
var_dump
(IntlChar::toupper("A"));
var_dump(IntlChar::toupper("a"));
var_dump(IntlChar::toupper("Φ"));
var_dump(IntlChar::toupper("φ"));
var_dump(IntlChar::toupper("1"));
var_dump(IntlChar::toupper(ord("A")));
var_dump(IntlChar::toupper(ord("a")));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

string(1) "A"
string(1) "A"
string(2) "Φ"
string(2) "Φ"
string(1) "1"
int(65)
int(65)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top