IntlChar::isJavaIDPart

(PHP 7)

IntlChar::isJavaIDPartCheck if code point is permissible in a Java identifier

Opis

public static IntlChar::isJavaIDPart ( mixed $codepoint ) : bool

Determines if the specified character is permissible in a Java identifier.

In addition to IntlChar::isIDPart(), TRUE for characters with general category "Sc" (currency symbols).

Parametry

codepoint

Wartość typu integer dla punktu kodowego (np. 0x2603 dla U+2603 SNOWMAN) lub znak zakodowany jako string UTF-8 (np. "\u{2603}")

Zwracane wartości

Returns TRUE if codepoint may occur in a Java identifier, FALSE if not.

Przykłady

Przykład #1 Testowanie różnych punktów kodowych

<?php
var_dump
(IntlChar::isJavaIDPart("A"));
var_dump(IntlChar::isJavaIDPart("$"));
var_dump(IntlChar::isJavaIDPart("\n"));
var_dump(IntlChar::isJavaIDPart("\u{2603}"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(true)
bool(true)
bool(false)
bool(false)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top