IntlChar::getNumericValue

(PHP 7)

IntlChar::getNumericValueGet the numeric value for a Unicode code point

Opis

public static IntlChar::getNumericValue ( mixed $codepoint ) : float

Gets the numeric value for a Unicode code point as defined in the Unicode Character Database.

For characters without any numeric values in the Unicode Character Database, this function will return IntlChar::NO_NUMERIC_VALUE.

Parametry

codepoint

Wartość typu integer dla punktu kodowego (np. 0x2603 dla U+2603 SNOWMAN) lub znak zakodowany jako string UTF-8 (np. "\u{2603}")

Zwracane wartości

Numeric value of codepoint, or IntlChar::NO_NUMERIC_VALUE if none is defined. This constant was added in PHP 7.0.6, prior to this version the literal value (float)-123456789 may be used instead.

Przykłady

Przykład #1 Testowanie różnych punktów kodowych

<?php
var_dump
(IntlChar::getNumericValue("4"));
var_dump(IntlChar::getNumericValue("x"));
var_dump(IntlChar::getNumericValue("\u{216C}"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

float(4)
float(-123456789)
float(50)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top