IntlChar::getIntPropertyValue

(PHP 7)

IntlChar::getIntPropertyValueGet the value for a Unicode property for a code point

Opis

public static IntlChar::getIntPropertyValue ( mixed $codepoint , int $property ) : int

Gets the property value for an enumerated or integer Unicode property for a code point. Also returns binary and mask property values.

Parametry

codepoint

Wartość typu integer dla punktu kodowego (np. 0x2603 dla U+2603 SNOWMAN) lub znak zakodowany jako string UTF-8 (np. "\u{2603}")

property

Właściwość Unicodu do znalezienia (zobacz stałe IntlChar::PROPERTY_*).

Zwracane wartości

Returns the numeric value that is directly the property value or, for enumerated properties, corresponds to the numeric value of the enumerated constant of the respective property value enumeration type.

Returns 0 or 1 (for FALSE/TRUE) for binary Unicode properties.

Returns a bit-mask for mask properties.

Returns 0 if property is out of bounds or if the Unicode version does not have data for the property at all, or not for this code point.

Przykłady

Przykład #1 Testowanie różnych właściwości

<?php
var_dump
(IntlChar::getIntPropertyValue("A"IntlChar::PROPERTY_ALPHABETIC) === 1);
var_dump(IntlChar::getIntPropertyValue("["IntlChar::PROPERTY_BIDI_MIRRORED) === 1);
var_dump(IntlChar::getIntPropertyValue("Φ"IntlChar::PROPERTY_BLOCK) === IntlChar::BLOCK_CODE_GREEK);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(true)
bool(true)
bool(true)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top