IntlChar::charDigitValue

(PHP 7)

IntlChar::charDigitValueGet the decimal digit value of a decimal digit character

Opis

public static IntlChar::charDigitValue ( mixed $codepoint ) : int

Returns the decimal digit value of a decimal digit character.

Such characters have the general category "Nd" (decimal digit numbers) and a Numeric_Type of Decimal.

Parametry

codepoint

Wartość typu integer dla punktu kodowego (np. 0x2603 dla U+2603 SNOWMAN) lub znak zakodowany jako string UTF-8 (np. "\u{2603}")

Zwracane wartości

The decimal digit value of codepoint, or -1 if it is not a decimal digit character.

Przykłady

Przykład #1 Testowanie różnych punktów kodowych

<?php
var_dump
(IntlChar::charDigitValue("1"));
var_dump(IntlChar::charDigitValue("\u{0662}"));
var_dump(IntlChar::charDigitValue("\u{0E53}"));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

int(1)
int(2)
int(3)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top