m_setssl_cafile

(PHP 5 >= 5.0.5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_setssl_cafileSet SSL CA (Certificate Authority) file for verification of server certificate

Opis

m_setssl_cafile ( resource $conn , string $cafile ) : int
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

conn

Zasób MCVE_CONN zwrócony przez m_initengine().

cafile

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top