m_maxconntimeout

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_maxconntimeoutThe maximum amount of time the API will attempt a connection to MCVE

Opis

m_maxconntimeout ( resource $conn , int $secs ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

conn

Zasób MCVE_CONN zwrócony przez m_initengine().

secs

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top