m_destroyconn

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_destroyconnDestroy the connection and MCVE_CONN structure

Opis

m_destroyconn ( resource $conn ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

conn

Zasób MCVE_CONN zwrócony przez m_initengine().

Zwracane wartości

Returns TRUE.

Zobacz też:

  • m_initconn() - Create and initialize an MCVE_CONN structure

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top