m_validateidentifier

(PHP 5 >= 5.0.5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_validateidentifierWhether or not to validate the passed identifier on any transaction it is passed to

Opis

m_validateidentifier ( resource $conn , int $tf ) : int
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

conn

Zasób MCVE_CONN zwrócony przez m_initengine().

tf

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top