m_settimeout

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_settimeoutSet maximum transaction time (per trans)

Opis

m_settimeout ( resource $conn , int $seconds ) : int
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

conn

Zasób MCVE_CONN zwrócony przez m_initengine().

seconds

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top