m_initconn

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_initconnCreate and initialize an MCVE_CONN structure

Opis

m_initconn ( void ) : resource
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Returns an MCVE_CONN resource.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top