m_transkeyval

(PHP 5 >= 5.0.5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_transkeyvalAdd key/value pair to a transaction. Replaces deprecated transparam()

Opis

m_transkeyval ( resource $conn , int $identifier , string $key , string $value ) : int
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

conn

Zasób MCVE_CONN zwrócony przez m_initengine().

identifier

key

value

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top