PHP 5.6.0 released

ocisetprefetch

(PHP 4, PHP 5, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocisetprefetchPseudonim pentru oci_set_prefetch()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: oci_set_prefetch().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top