International PHP Conference 2015

ocinewcollection

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocinewcollectionPseudonim pentru oci_new_collection()

Descrierea

Pseudonim pentru oci_new_collection()

Avertizare

Acest pseudonim este ÎNVECHIT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top