ocinlogon

(PHP 4, PHP 5, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocinlogonPseudonim pentru oci_new_connect()

Descrierea

Pseudonim pentru oci_new_connect()

Avertizare

Acest pseudonim este DEZAPROBAT începând cu PHP 5.4.0. Utilizarea acestui pseudonim este foarte nerecomandabilă.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top