PHP 5.6.0 released

ocicolumnname

(PHP 4, PHP 5, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocicolumnnamePseudonim pentru oci_field_name()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: oci_field_name().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top