PHP 5.6.0 released

ocifetchinto

(PHP 4, PHP 5, PECL OCI8 >= 1.0.0)

ocifetchintoExtrage următorul rând într-un tablou (învechit)

Descrierea

int ocifetchinto ( resource $statement , array &$result [, int $mode = OCI_ASSOC + OCI_NUM ] )

Această funcție este învechită. Alternativele recomandate: oci_fetch_array(), oci_fetch_object(), oci_fetch_assoc() and oci_fetch_row().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top