Lista zarezerwowanych słów

Spis treści

Jest to lista predefiniowanych identyfikatorów w PHP. Żaden z identyfikatorów tutaj wymienionych nie powinien zostać użyty jako identyfikator w żadnym z Twoich skryptów, o ile wprost nie zaznaczono inaczej. Ta lista zawiera prefedniowane słowa kluczowe, zmienne, stałe i nazwy klas. Lista ta nie jest wyczerpująca ani kompletna.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top