Lista innych zarezerwowanych słów

Te słowa nie mogą zostać użyte jako nazwa klasy, interfejsu lub traita. Ich użycie jest także zabronione w przestrzeniach nazw.

Zarezerwowane słowa
int (od PHP 7) float (od PHP 7) bool (od PHP 7) string (od PHP 7)
true (od PHP 7) false (od PHP 7) null (od PHP 7) void (od PHP 7.1)
iterable (od PHP 7.1) object (od PHP 7.2)

Poniższa lista zawiera słowa zarezerwowane w sposób "miękki". Wciąż mogą one być używane jako nazwy klas, interfejsów czy traitów (tak samo w przestrzeniach nazw), ale ich użycie jest wysoce niezalecane, ponieważ mogą one zostać zarezerwowane w przyszłych wersjach PHP.

Słowa zarezerwowane w sposób "miękki"
resource (od PHP 7) mixed (od PHP 7) numeric (od PHP 7)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top