MysqlndUhConnection::listMethod

(PECL mysqlnd-uh >= 1.0.0-alpha)

MysqlndUhConnection::listMethodWrapper for assorted list commands

Opis

public MysqlndUhConnection::listMethod ( mysqlnd_connection $connection , string $query , string $achtung_wild , string $par1 ) : void

Wrapper for assorted list commands.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

connection

Mysqlnd connection handle. Do not modify!

query

SHOW command to be executed.

achtung_wild

par1

Zwracane wartości

Zwracane wartości

TODO

Przykłady

Przykład #1 MysqlndUhConnection::listMethod() example

<?php
class proxy extends MysqlndUhConnection {
 public function 
listMethod($res$query$pattern$par1) {
  
printf("%s(%s)\n"__METHOD__var_export(func_get_args(), true));
  
$ret parent::listMethod($res$query$pattern$par1);
  
printf("%s returns %s\n"__METHOD__var_export($rettrue));
  return 
$ret;
 }
}
mysqlnd_uh_set_connection_proxy(new proxy());

$mysql mysql_connect("localhost""root""");
$res mysql_list_dbs($mysql);
printf("num_rows = %d\n"mysql_num_rows($res));
while (
$row mysql_fetch_assoc($res))
 
var_dump($row);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

proxy::listMethod(array (
 0 => NULL,
 1 => 'SHOW DATABASES',
 2 => '',
 3 => '',
))
proxy::listMethod returns NULL
num_rows = 6
array(1) {
 ["Database"]=>
 string(18) "information_schema"
}
array(1) {
 ["Database"]=>
 string(5) "mysql"
}
array(1) {
 ["Database"]=>
 string(8) "oxid_new"
}
array(1) {
 ["Database"]=>
 string(7) "phptest"
}
array(1) {
 ["Database"]=>
 string(7) "pushphp"
}
array(1) {
 ["Database"]=>
 string(4) "test"
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top